Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Anledning til å be sammen hver Sabbat kl. 09.30 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Hver tirsdag kveld er det Bibelstudier og bønn kl. 19:00. *starter igjen i September.

Frie vitnesbyrd i gudstjenesten

Har du en erfaring med Gud eller medmennesker som andre kan bli inspirert og oppbygget av? Det er satt av litt tid i gudstjenestene til frie vitnesbyrd, og vi setter pris på det om du vil bidra med din historie. Ta kontakt direkte med møteleder ca. kl. 11:00 på Sabbaten, evt. med Thor-André eller Sergey.

ALLE er hjertelig velkomne!

Program August 2019

Dato Informasjon
3.august, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Profetenes rop ”
Leder: Thor-Andrè.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Trygve Andersen.
10.august, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Tilbe skaperen ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Willy Aronsen.
17.august, Lørdag

 

10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Jesus og de som lider nød ”
Leder: Benjamin Norheim.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Widar Urseth.
24.august, Lørdag Utegudstjeneste hos Thor-Andrè:
Adressen:
Myraveien 81, 1914 Ytre Enebakk

11:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Den minste av disse ”
Leder: Natalia Zmij.
12:15: Gudstjenesten.
Taler: Esther Femsteinvik.

31.august, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Tjeneste i menigheten i NT ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)