Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Anledning til å be sammen hver Sabbat kl. 09.15 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00 / English speaking Sabbath school class 10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Hver tirsdag kveld er det Bibelstudier og bønn kl. 19:00.

Frie vitnesbyrd i gudstjenesten

Har du en erfaring med Gud eller medmennesker som andre kan bli inspirert og oppbygget av? Det er satt av litt tid i gudstjenestene til frie vitnesbyrd, og vi setter pris på det om du vil bidra med din historie. Ta kontakt direkte med møteleder ca. kl. 11:00 på Sabbaten, evt. med Thor-André eller Sergey.

ALLE er hjertelig velkomne!

Program Februar 2020

Dato Informasjon
1.februar, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Fra stolthet til ydmykhet ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.
3.februar,
Mandag
18:00: Styremøte
4.februar,
Tirsdag
19:00: Midtuke Bibelstudium og bønn
Tema: Oppstandelsen og skapelsen (Rom. 8:18-39)
8.februar, Lørdag

 

10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Fra arroganse til ødeleggelse ”
Leder: Thor-André Eidsvig.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen: «Treenigheten».
11.februar,
Tirsdag
19:00: Midtuke Bibelstudium og bønn
Tema: Israel og løftet (Rom. 9:1-33)
15.februar, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Fra løvehule til englehule ”
Leder: Benjamin Norheim.
11:15: Gudstjenesten møte 1:
«Bibelen. Fortolkningsprinsipper».
Taler: Widar Ursett

Menighetslunsj

14:00 (ca.): Gudstjenesten møte 2:
«Bibelen. Fortolkningsprinsipper».
Taler: Widar Ursett

18.februar,
Tirsdag
19:00: Midtuke Bibelstudium og bønn
Tema: Israel og Kristus (Rom. 10:1-21)
22.februar, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Fra stormfullt hav til himmelens skyer ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Tommy Berglund.
25.februar,
Tirsdag
19:00: Midtuke Bibelstudium og bønn
Tema: Vantroende Israel og guddommelig formål (Rom.11:1-36)
29.februar, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Fra besmittelse til renselse ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Simen Trolsrud.
3.mars,
Tirsdag
19:00: Midtuke Bibelstudium og bønn
Tema: Kristen livsførsel i relasjon til fellesskap og tilbedelse (Rom. 12:1-21)

 

Mer informasjon

 

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)