Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Anledning til å be sammen hver Sabbat kl. 09.30 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Hver tirsdag kveld er det Bibelstudier og bønn kl. 19:00.

Frie vitnesbyrd i gudstjenesten

Har du en erfaring med Gud eller medmennesker som andre kan bli inspirert og oppbygget av? Det er satt av litt tid i gudstjenestene til frie vitnesbyrd, og vi setter pris på det om du vil bidra med din historie. Ta kontakt direkte med møteleder ca. kl. 11:00 på Sabbaten, evt. med Thor-André eller Sergey.

ALLE er hjertelig velkomne!

Program Juni 2019

Dato Informasjon
1. juni, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Tap ”
Leder: Thor-André Eidsvig.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Tommy Berglund.

 

MENIGHETSLUNSJ

4. juni, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Brevet til Galaterne, kapittel 4.
8. juni, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Vonde tider ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.
11. juni, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Brevet til Galaterne, kapittel 5.
15. juni, Lørdag

 

Årsmøte i Tyrifjord Videregående Skole.
Ikke møte i kirken.
18. juni, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Brevet til Galaterne, kapittel 6.
22. juni, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Hva fikk de se hjemme hos deg? ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Øystein Hogganvik.
25. juni, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte?
29. juni, Lørdag 10:00Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Omvendelser i endetiden ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)