Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Anledning til å be sammen hver Sabbat kl. 09.30 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Frie vitnesbyrd i gudstjenesten

Har du en erfaring med Gud eller medmennesker som andre kan bli inspirert og oppbygget av? Det er satt av litt tid i gudstjenestene til frie vitnesbyrd, og vi setter pris på det om du vil bidra med din historie. Ta kontakt direkte med møteleder ca. kl. 11:00 på Sabbaten, evt. med Thor-André eller Sergey.

ALLE er hjertelig velkomne!

 

Program Mars 2019

Dato Informasjon
2. mars, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Satan og hans to allierte ”
Leder: Thor-André Eidsvig.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen. 

NATTVERD

5. mars, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 17.
9. mars, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Guds evige evangelium ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Simen Trolsrud. 

MENIGHETSLUNSJ

12. mars, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 18.
16. mars, Lørdag

 

10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” De syv siste plager ”
Leder: Thor-André Eidsvig.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Østmarka skole.
19. mars, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 19.
23. mars, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Dommen over Babylon ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Linn-Helene Stølen.
26. mars, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 20.
30. mars, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” “Jeg gjør alle ting nye””
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.
2. april, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 21.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)