Hjem

Velkommen til Syvendedags Adventistkirke Strømmen !
Program 4.– 8.desember

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. (Jer 29:13-14)

Info om kirke-zoom møter («hybrid»møter)

Alle møtene våre er tilgjengelig fysisk i kirkesalen og på Zoom på den samme tiden. Inntil vi har fått på plass en avtale med TONO, muter vi salens mikrofon når det spilles musikk.

Lørdag, 4.desember

Programmet for de voksne

(Programmet for barn og ungdom følger nedenfor rett etter programmet for de voksne)

1000(1015)-1100 Sabbatskole for voksne

Leder: Torstein Berglund
Tema: «Husk det, og glem aldri» (SANNHETEN FOR VÅR TID i 5.Mosebok), hefte
Sted: i kirken eller via Zoom
https://zoom.us/j/96891595124?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 (passord: 1)

1115-1230 Gudstjeneste

Taler: Esther Femsteinvik
Sted: i kirken eller via Zoom
https://zoom.us/j/96891595124?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 (passord: 1)

1230(45)-1300(15) Bønnemøte (starter så snart talen er ferdig)

Leder: Sergey Panfilov
Sted: i kirken eller via Zoom
https://zoom.us/j/96891595124?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 (passord: 1)

Programmet for barn og ungdom

1000-1100 Sabbatskole for barn 0-5 år

Leder: Frode
Sted: i kirken

1000-1100 Sabbatskole for barn 6-12 år

Leder: Daniil
Sted: i kirken

1000-1100 Sabbatskole for ungdommer 13-18 år
Leder: Sergey
Sted: i kirken

Søndag, 5.desember

2100-2130 Foreldre i bønn (alle er velkommen)

Leder: Hanne Lise Eidsvig
Sted: kun via Zoom
Velkommen til foreldre i bønn. Vi vil møtes søndags kvelder kl. 21.00-21.30 for å be for barn og ungdom. Man kan også være med om man er besteforeldre, har voksne barn man vil be for, eller har en byrde for å be for barn og ungdom. Vi møtes på zoom, da vi bor litt for spredt til at det er praktisk å møtes fysisk hver søndag. Lenken til zoom møtet er som følger: OBS!!! egen zoom lenke som er forskjellig fra alle andre møter i Strømmen menighet: https://us05web.zoom.us/j/81966183195?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 (eller bruk zoom id: 819 6618 3195 og passord: 1).

Onsdag, 8.desember

1800-1900 Midtukes bibelstudier

Leder: Øystein Hogganvik
Sted: i kirken eller via Zoom
https://zoom.us/j/96891595124?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 (passord: 1)

Det finnes muligheten til å RINGE inn til møtene i stedet for å bruke mobil eller PC. Numrene er: 24004735 eller 73494877 eller 2396 0588. Når du blir spurt, tast koden: 96891595124# (programmet for voksne) (passord: 1) eller 81966183195# (programmet for barn og ungdom). Prøv gjerne denne metoden hvis du opplever tekniske utfordringer.

Se flere nyttige lenker til online bibelstudium her:
https://strommen.adventistkirken.no/bibelstudium/

Ønsker du å få nyhetsbrev fra oss eller fortelle om noe annet, send oss gjerne en melding om det via https://strommen.adventistkirken.no/kontakt-oss/

Husk på at menigheten trenger din finansiell støtte.
VIPPS: 4301.
Den 4.12.2021 går kollektene til følgende formål:
«Sabbatsskolekollekt» – går til Verdensmisjonen
«Gudstjenestekollekt» – går til Menighetens misjonsaktiviteter

Når du er kommet inn på menighetens Vipps-side (4301), velger du ønsket kategori. F.eks. «Sabbatsskolekollekt», «Gudstjenestekollekt» eller «Gave til ADRA/hjelpeaksjonen». Du skal altså ikke gi kollekt direkte på hovedsiden, men velge kategori først. Du skal kun skrive beløp, ikke noe tekst.

Når du neste gang skal gi kollekt med Vipps, kan det være at kategoriene du tidligere har gitt til, ligger som ferdige forslag. Da kan du gå direkte til disse kategoriene, uten å gå veien om hovednummeret.

Kollekt kan også gis til menighetens bankkontonr. 3000.35.03700. Merk betalingen med formål, f.eks. «Sabbatsskolekollekt».

De foreløpige planene neste månedene:

4.desember: Bønnemøteleder/ og ungdommenes leder er Sergey.
Leder gudstjenesten: Thor-André.
Piano/orgel: Solveig Andersen.