Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Anledning til å be sammen kl. 09.30 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Frie vitnesbyrd i gudstjenesten

Har du en erfaring med Gud eller medmennesker som andre kan bli inspirert og oppbygget av? Det er satt av litt tid i gudstjenestene til frie vitnesbyrd, og vi setter pris på det om du vil bidra med din historie. Ta kontakt direkte med møteleder ca. kl. 11:00 på Sabbaten, evt. med Thor-André eller Sergey.

ALLE er hjertelig velkomne!

Program Desember 2018

Dato Informasjon
1.desember, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Det beste beviset ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen. 

NATTVERD

4.desember, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 9.
8.desember, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Enhet og ødelagte forhold ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Birgit Philipsen.
11.desember, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 10.
15.desember, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Tilbedelse og samhold ”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Joachim Hjortland.
18.desember, Tirsdag 19:00: Bibelstudier og bønnemøte.
Tema: Åpenbaringsboken, kapittel 11.
22.desember, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Kirkens organisasjon og enhet ”
Leder: Thor-André Eidsvig.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen. 

MENIGHETSLUNSJ

29.desember, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Enheten gjenopprettet ”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jonas Edvardsen.
5.januar, Lørdag 10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Evangeliet fra Patmos ” (Åpenbaringsbok studier – den første Sabbaten)
11:15: Gudstjenesten.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)