Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Bønnemøte kl. 09.15 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

Hver annenhver tirsdag kveld er det Bibelstudier og bønn kl. 18:30 (ny tid!) og korøvelse kl. 19:30.

 

ALLE er hjertelig velkomne!

Mer informasjon om disse og andre møter og tider finner du rett under.

Program februar 2017

Dato Informasjon
4. februar, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne:
«Døpt og fylt av Den hellige ånd»
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Jeremy Zwiker
7. februar, Tirsdag 18:30: bønnemøte i salen.
19:30: korøvelse.
11. februar, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne:
«Den hellige ånd og et hellig liv»
Leder: Rolf Berglund.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Harald Wollan.
18. februar, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne:
«Den hellige ånd og Åndens frukt»
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Frøydis Liseth.

Menighetslunsj.

21. februar, Tirsdag 18:30: bønnemøte i salen.
19:30: korøvelse.
25. februar, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne:
«Den hellige ånd og Åndens gaver»
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Harald Norheim.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

Hver lørdag er det bønnesamling i 3. etasje kl. 09.15. Her får de som ønsker det anledning til å komme sammen i bønn for kirken, oss selv, andre mennesker og det som ligger på hjertet. Bønnesamlingen vil inneholde en kort innledende del og 20-25 minutter der vi deler med hverandre svarene vi har fått og de behovene som vi eller kirken har, før vi ber sammen.

«Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.» (Matt 18:19)

«Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» (Matt 26:42)

«Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få». (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)