Hjem

Vi møtes her hver sabbat/lørdag morgen

– Bønnemøte kl. 09.15 (oppe i 3. etasje)
– Bibelstudium kl. 10.00 / Ungdommenes klasse kl. 10.00 / Barnas klasse kl.10.00
– Gudstjeneste kl. 11.15

ALLE er hjertelig velkomne!

Mer informasjon om disse og andre møter og tider finner du rett under.

Program Oktober 2017

Dato Informasjon
7. oktober, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Paulus i Roma”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Øystein Hogganvik.
14. oktober, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Striden”
Leder: Rolf Berglund.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Anders Tharaldset.Menighetslunsj
17. oktober, Tirsdag 18:30: bønnemøte i salen.
19:30: korøvelse.
21. oktober, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Menneskets vilkår”
Leder: Josef Myrbakken.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Willy Aronsen.
28. oktober, Lørdag 09:15: bønnemøte oppe i 3.etasje
10:00: Bibelstudium, ungdommenes og barnas klasser.
Emne: ” Rettferdiggjørelse ved tro”
Leder: Trygve Andersen.
11:15: Gudstjenesten.
Taler: Harald Wollan
31. oktober, Tirsdag 18:30: bønnemøte i salen.
19:30: korøvelse.

 

Mer informasjon

Alle bibelstudier og gudstjenestene starter henholdsvis kl. 10.00 og 11.15. Studieheftet for undervisningen i bibelstudiene kan bestilles hos Norsk Bokforlag, www.norskbokforlag.no.

Hver lørdag er det bønnesamling i 3. etasje kl. 09.15. Her får de som ønsker det anledning til å komme sammen i bønn for kirken, oss selv, andre mennesker og det som ligger på hjertet. Bønnesamlingen vil inneholde en kort innledende del og 20-25 minutter der vi deler med hverandre svarene vi har fått og de behovene som vi eller kirken har, før vi ber sammen.

“Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.” (Matt 18:19)

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” (Matt 26:42)

“Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få”. (Ellen White, “Mot Historiens Klimaks”, kapittel 32)