Barn

Det er 3 grupper for barn og ungdom hver Lørdag i aldersgruppene 0-5, 6-12 og tenåringer. Alle barna er velkommen!

Barnesabbatskolen 0-5 år

Vi starter kl. 10.30 på barnerommet opp trappen. Der er det sang, Bibelfortelling og aktiviteter relatert til dagens Bibelfortelling.

Barnesabbatskolen 6-12 år

Vi starter kl. 10.30 på barnerommet nede i kjelleren. Der har vi sang, Bibelfortelling og aktiviteter relatert til dagens tema.

Tenåringsklasse

Vi starter i kirkesalen sammen med de voksne kl. 10.30. Kl. 10.45 møtes vi på rommet oppe i tårnet til samtale og Bibelstudium om forskjellige temaer.

En gang i måneden møtes vi også til sosialt samvær, sport, Bibel og pizza. Vi har også andre aktiviteter som hyttetur, Teen forum, SDA fotballcup med mer.