Barn

Det er 3 grupper for barn og ungdom hver Lørdag i aldersgruppene 0-5, 6-12 og tenåringer. Alle barna er velkommen!

Barnesabbatskolen 0-5 år

Vi starter kl. 10.30 på barnerommet opp trappen. Der er det sang, Bibelfortelling og aktiviteter relatert til dagens Bibelfortelling.

Barnesabbatskolen 6-12 år

Vi starter kl. 10.30 på barnerommet nede i kjelleren. Der har vi sang, Bibelfortelling og aktiviteter relatert til dagens tema.