Bønn

Velkommen til bønn i Strømmen menighet

Gi oss i dag vårt daglige brød. (Mat 6:11)

Hver Lørdag kl. 0925 møtes vi for å be sammen.
Har du et bønneemne eller et takkeemne, kan de som er tilstede på det nærmeste bønnemøte, be over det. Du er velkommen til å melde emnet ditt til oss via dette kontaktskjemaet https://strommen.adventistkirken.no/kontakt-oss/

Timeplanen med mer informasjon finnes på vår hjemmeside.