Bønn

 

«Bønn er for sjelen det åndedrett er for kroppen». Etter gudstjenesten er det tilbud om å være med på et bønnemøte. Vi har også en bønnering på Whatsapp hvor behov for bønn blir tatt opp fortløpende.