Category Archives: Taleopptak

Sann lykke (2014-10-25)

Det finnes mange teorier om lykke, og jeg ønsker å si ut fra Guds ord hva som er sann lykke.

Posted in Taleopptak, Terje Bjerka | Leave a comment

Strid troens gode strid (2014-10-04)

Har jeg det riktige forholdet til min Gud? Eller nyter jeg en “bare i tilfelle” teologi? Kun en indre kamp kan gjøre endringene på dette området. Hva har Gud lagt til rette for at vi seirer i denne kampen?

Posted in Daniel Pel, Taleopptak | Leave a comment

Fariseeren og tolleren

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment

Fader vår

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment

Den rike mannen og Jesus

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment

Vil du bli frisk?

Israelittene vandret i ørkenen I 40 år… Den syke ble liggende ved Betesda og ventet på helbredelse i 38 år… I begge historiene fikk de den samme invitasjonen fra Jesus. Hvilket svar ga de til Han? Hvilket svar gir du?

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment

Daniel og løvene

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment

Den barmhjertige samaritan

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | 1 Comment

Bartimeus

Det tok tid før Jesu disipler ble kvitt med den åndelige blindheten sin. Hvordan hjalp Jesus dem med å få synet tilbake? Hvordan får vi synet tilbake?

Posted in Øystein Hogganvik, Taleopptak | Leave a comment