Sosialt

Det er menighetslunsj og sosialt fellesskap en Sabbat i måneden. Hver høst har vi menighetsutflukt og utegudstjeneste i slutten av august.