Tro

Om oss

Syvendedags-adventistkirken, forkortet til SDA-kirken, er en protestantisk kirke som skiller seg fra andre kristne kirkesamfunn ved blant annet å observere lørdagen som helligdag og tro på Jesu nært forestående komme. Det vil si at vi feirer Sabbat på lørdager, og møtes da til Sabbatskole, som er et ukentlig Bibelstudium, Gudstjeneste og sosialt samvær.

Her kan du lese mer om hva Syvendedagsadventister tror: https://www.adventist.no/trospunkter/

 

Vår visjon

Vi i Adventistkirken i Strømmen ønsker å være et fellesskap hvor Bibelen og Jesu tro står i sentrum, og hvor Jesu ord om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand, og din neste som deg selv er det som driver oss. Vi har et verdifullt budskap for vår tid, om at Guds ord fortsatt er relevant og verdt å tro på, og at Bibelens profetier er i ferd med å oppfylles foran våre øyne. Vi ønsker derfor å være et sted hvor man kan tilbe Gud sammen, og styrke og oppmuntre hverandre i troen og i å hjelpe andre til å bli kjent med Gud på en sann og så god måte som mulig.